Β΄ Εξάμηνο

Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα αντίστοιχα διδασκόμενα μαθήματα και τη ΜΔΕ. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής.

α/α

Μαθήματα

Υπεύθυνος Καθηγητής

Τύπος Μαθ/τος

ECTS

1

Επείγουσα Ιατρική

Ιωάννης Πανταζόπουλος

Υ

7.5

2

Προληπτική Ιατρική & Προαγωγή Υγείας

Γεωργία Ξηρομερήσιου

Υ

7.5

1

Περιβαλλοντική Υγεία, Κλιματική Αλλαγή και Σύγχρονες προκλήσεις

Σωτήριος Ζαρογιαννης

Ε

7.5

2

Ψυχολογία Υγείας και Συμπεριφορική Ιατρική

Κωνσταντίνα Γρίβα

Ε

7.5

3

Πρωτοβάθμια Ιατρική Ακριβείας

Αναστάσιος Γερμενής

Ε

7.5

4

Δι-επαγγελματική προσέγγιση στην ΠΦΥ

Φωτεινή Μάλλη

Ε

7.5

5

Κατ’ οίκον φροντίδα υγείας

Ευάγγελος Φραδέλος

Υποχρεωτικά 2 (δυο), Επιλογής 2 (δύο)

30 ECTS

Το κάθε μάθημα πραγματοποιείται σε 26ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης και ολοκληρώνεται σε ένα τριήμερο (ένα τριήμερο περίπου το μήνα).

Ημέρες διεξαγωγής μαθημάτων *

Πέμπτη 17:00 – 21:00Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00Σάββατο 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00

*          Οι καθηγητές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τόσο για το χώρο διεξαγωγής, όσο και στην ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

             Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.