Φροντίδα Υγείας στο Σπίτι (Υ) – 3ο Εξάμηνο

Ευάγγελος Φραδέλος
Επίκ. Καθηγητής, Γενικό Τμήμα ΠΘ

Έναρξη

00:00

12/01/2023

Λήξη

00:00

14/01/2023

Τοποθεσία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Larissa