Ημέρες διεξαγωγής μαθημάτων : Πέμπτη  17:00 – 21:00 Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00 Σάββατο 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00 Οι καθηγητές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τόσο για το χώρο διεξαγωγής, όσο και για την ημέρα και ώρα…

Περισσότερα