Αντικείμενο – Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής.
Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι η δημιουργία αποφοίτων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης ικανών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε δομές Π.Φ.Υ. του συστήματος υγείας. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να αναλάβουν θέσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της φροντίδας υγείας. Η ακαδημαϊκή προετοιμασία θα τους καθιστά ικανούς να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που αφορούν άτομα, οικογένειες, ομάδες ή κοινότητες.

Στη διάρκεια της φοίτησης θα αναπτυχθούν και θα βελτιωθούν οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών προκειμένου να εφαρμοστούν στο εργασιακό περιβάλλον, στη διδασκαλία, στην έρευνα και στην ακαδημαϊκή γραφή.