Επικοινωνία

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» εδρεύει στη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:…

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κωνσταντίνα Τζερεμέ

Νέο Κτίριο Ιατρικής
Πτέρυγα 2
4ος Όροφος
Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις (πρώην Μεζούρλο), Λάρισα

Τηλ: 2410 685710
Fax: 2410 685554

acare@uth.gr