Περιβάλλον, Μετανάστευση, Πανδημία, 25 Χρόνια λειτουργίας της Πνευμονολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Λ.