Γ΄ Εξάμηνο

Το ΔΠΜΣ «ΠΦΥ» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα επιλογής (Ε) και ΜΔΕ, απαιτεί δε τη συμπλήρωση 90 ECTS.

α/α

Μαθήματα

 

Τύπος Μαθήματος

ECTS

1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Χρυση Χατζογλου

Υ

30


1ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

30

2ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά 2 (δυο), Επιλογής 2 (δύο)

30

3ο εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

 

Σύνολο ECTS

90

Το κάθε μάθημα πραγματοποιείται σε 26ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης και ολοκληρώνεται σε ένα τριήμερο (ένα τριήμερο περίπου το μήνα).

Ημέρες διεξαγωγής μαθημάτων *

Πέμπτη 17:00 – 21:00Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00Σάββατο 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00

*          Οι καθηγητές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τόσο για το χώρο διεξαγωγής, όσο και στην ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

             Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.