Α΄ Εξάμηνο

Το ΔΠΜΣ διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο και περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση στα μαθήματα που αναπτύσσονται μέσα σε τρία εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών εκπονείται Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ).

α/α

Μαθήματα

Υπεύθυνος Καθηγητής

Τύπος Μαθ/τος

ECTS

1

Επιστημονική Συγγραφή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Ερασμία Ρούκα

Υ

7.5

2

Μεθοδολογία Έρευνας

Πέτρος Γαλάνης

Υ

7.5

3

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ιωάννα Παπαθανασίου

Υ

7.5

4

Τεκμηριωμένη Πρακτική, Επιδημιολογία και Βιοστατιστική

Ευρυδίκη Πατελάρου

Υ

7.5

 

Υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

30 ECTS

Το κάθε μάθημα πραγματοποιείται σε 26ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης και ολοκληρώνεται σε ένα τριήμερο (ένα τριήμερο περίπου το μήνα).

Ημέρες διεξαγωγής μαθημάτων *

Πέμπτη 17:00 – 21:00Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00Σάββατο 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00

*          Οι καθηγητές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τόσο για το χώρο διεξαγωγής, όσο και στην ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

             Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.