• Ημέρες διεξαγωγής μαθημάτων :
    • Πέμπτη  17:00 – 21:00
    • Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00
    • Σάββατο 09:00 – 14:00 & 15:00 – 21:00
  • Οι καθηγητές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τόσο για το χώρο διεξαγωγής, όσο και για την ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.  Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρχει σχετική ενημέρωση.
  • Αίθ. 4:, 3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, Λάρισα