Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2022

1o και 3ο Εξάμηνο Σπουδών

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις-Νέα

Οι ανακοινώσεις και τα νέα του Μεταπτυχιακού μας

Περισσότερα...
Εξερευνώ...

ΔΠΜΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό…

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» διαρθρώνεται σε 1,5 έτη/3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 8 μαθήματα και εκπόνηση…

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής…

Δωρεάν Φοίτηση – Υποτροφίες

Η διαδικασία και τα κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται απότο Νόμο 4957, ο οποίος…

Σχετικά με την εικόνα
Εξερευνώ...

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με την αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των μελών ΔΕΠ.

Α΄ Εξάμηνο 30ects

Το ΔΠΜΣ διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο και περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση…

Περισσότερα
Β΄ Εξάμηνο 30ects

Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες…

Περισσότερα
Γ΄ Εξάμηνο 30ects

Το ΔΠΜΣ «ΠΦΥ» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα επιλογής (Ε) και ΜΔΕ, απαιτεί δε τη συμπλήρωση 90 ECTS….

Περισσότερα

Επικοινωνία

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» εδρεύει στη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας…

Περισσότερα...
Εξερευνώ...

Για τους φοιτητές μας...

Χρήσιμες πληροφορίες για τους φοιτητές μας...

Εξερευνώ...

τα Νέα του ΠΜΣ

Νέα, Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις του Μεταπτυχιακού μας

1ο Έτος – 1ο Εξάμηνο Σπουδών 2o ΕΤΟΣ – 3ο Εξάμηνο Σπουδών

Περισσότερα

Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων) και οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του 3ου εξαμήνου…

Περισσότερα

H  κατάθεση των ΜΔΕ προς έλεγχο λογοκλοπής θα πραγματοποιηθεί έως 06.6.2022. Πιθανή ημερομηνία παρουσιάσεων των ΜΔΕ είναι η…

Περισσότερα
Εξερευνώ...

ΤΑ προσεχώς ... ΜΑθήματα

Τα μελοντικά μας μαθήματα

08
Δεκέμβριος
Slider06
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – 1ο Εξάμηνο
00:00 - 00:00
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Larissa

Ιωάννα Παπαθανασίου Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

15
Δεκέμβριος
Slider10
Βιοηθική (Ε) – 3ο Εξάμηνο
00:00 - 00:00
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Larissa

Άννα Μαυροφόρου Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΘ

12
Ιανουάριος
Slider12
Φροντίδα Υγείας στο Σπίτι (Υ) – 3ο Εξάμηνο
00:00 - 00:00
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Larissa

Ευάγγελος Φραδέλος Επίκ. Καθηγητής, Γενικό Τμήμα ΠΘ

19
Ιανουάριος
Slider15
Μεθοδολογία Έρευνας – 1ο Εξάμηνο
00:00 - 00:00
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Larissa

Πέτρος Γαλάνης Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών