Πρακτική Άσκηση

Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει και την πρακτική άσκηση, η οποία πραγματοποιείται σε χώρους εργασίας, προκειμένου οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τα εργασιακά δεδομένα.