Μαθήματα ΔΠΜΣ

 

Από το  ακαδ. έτος 2022-2023, το ΔΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, απαιτεί δε τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).