Σπουδές

Οι διδακτικοί στόχοι του ΔΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» είναι:

  • Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
  • Κατανόηση των βασικών αρχών ιατρικής φυσιολογίας που εφαρμόζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
  • Κατανόηση των τεχνικών και μεθόδων θεραπείας και έρευνας που δύνανται να εφαρμοστούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
  • Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των μεθόδων πρόληψης εφαρμοσμένης θεραπείας νοσημάτων στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
  • Εφαρμογές συστημάτων ποιότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.