Διδάσκοντες

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ E-MAIL
Ρούκα Ερασμία
Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Επιστημονική συγγραφή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες eri.rouka@gmail.com
Πατελάρου Ευριδίκη
Καθηγήτρια Τμημα Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τεκμηριωμένη Πρακτική, Επιδημιολογία και Βιοστατιστική epatelarou@hmu.gr
Παπαθανασίου Ιωάννα
Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΘ
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας iopapathanasiou@uth.gr
Γαλάνης Πέτρος
Επίκ.Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Μεθοδολογία Έρευνας pegalan@nurs.uoa.gr

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ E-MAIL
Προληπτική ιατρική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Υ)

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ E-MAIL
Νταφόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής Τμήμα Ιατρικής ΠΘ
Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (Ε) kdafop@med.uth.gr
Παπαθανασίου Ιωάννα
Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κοινοτική Ψυχιατρική (Υ) iopapathanasiou@uth.gr
Μαυροφόρου Άννα
Καθηγήτρια, Τμ. Νοσηλευτικής Π.Θ.
Βιοηθική (Ε) amavroforou@hotmail.com
Φραδέλος Ευάγγελος
Επίκ.Καθηγητής, Γενικό Τμήμα ΠΘ
Φροντίδα Υγείας στο σπίτι (Υ) evagelosfradelos@hotmail.com
Καρέτση Ελένη & Παπαγιάννης Δημήτριος
Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ & Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΘ
Πρακτική Άσκηση (Υ) ekaretsi@med.uth.gr & dpapajon@gmail.com

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ E-MAIL
1. Μάλλη Φωτεινή 2.Χατζόγλου Χρυσή
1.Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ.Νοσηλευτικής ΠΘ 2. Καθηγήτρια Τμ.Ιατρικής ΠΘ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ) 1.mallifoteini@yahoo.gr 2.chatz@uth.gr