Ανακοινώσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΠΜΣ

Η γραμματεία του ΔΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή από 01 έως 24.8.2022.

KATAΘΕΣΗ ΜΔΕ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

H  κατάθεση των ΜΔΕ προς έλεγχο λογοκλοπής θα πραγματοποιηθεί έως 06.6.2022.

Πιθανή ημερομηνία παρουσιάσεων των ΜΔΕ είναι η 15η.6.2022.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ -ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ:  Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση τελών φοίτησης) και οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2021-2022,  θα πραγματοποιηθούν 14-18.02.2022

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση τελών φοίτησης),  θα πραγματοποιηθούν  14-18.02.2022

ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του προδιδακτορικού κύκλου, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18.02.2022 (σειρά προτεραιότητας).

Παράταση κατάθεσης θεματος ΜΔΕ

Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης δήλωσης ΜΔΕ και του Ερευνητικού Πρωτοκόλλου, είναι η 11η.02.2022 (αντί για 31.01.2022).

 

Αιτήσεις για απαλλαγή τελών φοίτησης

Οι αιτήσεις των φοιτητών του 1ου εξαμήνου,  για την απαλλαγή των τελών φοίτησης, θα πραγματοποιηθεί έως 30.10.2021

 

Παράταση κατάθεσης ΜΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση κατάθεσης των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών για έλεγχο λογοκλοπής, έως τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  –   ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ,     ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ:   Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων) και οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του 3ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2021-2022,  θα πραγματοποιηθούν από 01.9.2021 έως  15.9.2021.

 

Παρουσιάσεις ΜΔΕ

Οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16.6.2021.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  –   ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ,     ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ:   Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων)και οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2020-2021,  θα πραγματοποιηθούν από 23.02.2021 έως  03.3.2021.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων) ,  θα πραγματοποιηθούν από 23.02.2021 έως 03.3.2021.

Ημερομηνία εξετασης του μαθήματος: Βιοηθική

Η εξέταση του μαθήματος ΒΙΟΗΘΙΚΗ, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21.02.2021 και ώρα 11:00-12:00

Παράταση κατάθεσης θέματος ΜΔΕ και Ειδικού Πρωτοκόλλου

Η κατάθεση της αίτησης δήλωσης θέματος ΜΔΕ και του Ειδικού Πρωτοκόλλου,  προς έγκριση, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 05.02.2021.

Κατάθεση ΜΔΕ για έλεγχο ανίχνευσης λογοκλοπής

Η υποβολή των ΜΔΕ στην γραμματεία του ΔΠΜΣ  για έλεγχο ανίχνευσης λογοκλοπής,  θα πραγματοποιηθεί 15-25.01.2021.

Aπαραίτητα υποβάλλετε υπογεγραμμένη και την  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛOΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Αλλαγή ημερομηνίας μαθήματος

Το μάθημα ΒΙΟΗΘΙΚΗ θα πραγματοποιηθεί 27-28.11.2020 εξ’ αποστάσεως MsTeams (αντί για 03-05.12.2020 που είχε προγραμματιστεί).

Υποτροφίες-απαλλαγή διδάκτρων

Η υποβολή των αιτήσεων για τις υποτροφίες-απαλλαγή διδάκτρων πραγματοποιούνται έως 16.10.2020 (βλ. σχ. ΦΕΚ).

Παρουσιάσεις ΜΔΕ

Οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως την Τρίτη  06.10.2020.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  –   ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ,     ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ:   Οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του 1ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2020-2021,  θα πραγματοποιηθούν από 01 έως 15.9.2020.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων) και οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων,  θα πραγματοποιηθούν από 09 έως 15.9.2020.

ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του προδιδακτορικού κύκλου, θα πραγματοποιηθούν την  15η.9.2020 (σειρά προτεραιότητας).

Συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ακδ. έτους 2020-2021 (1η περίοδος)

Οι συνεντεύξεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών του ακαδ. έτους 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως την Τρίτη 23.6.2020.

Εξεταστική εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

  • Παρακαλούμε πολύ την εργασία για το μάθημα ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, να τη στέλνετε μόνο στη γραμματεία του ΠΜΣ (acare@uth.gr) και όχι στον κ.Ζακυνθινό.
  • Οι εξετάσεις των μαθημάτων Επείγουσα Φροντίδα (23.6.2020, 17:00-19:00) και Προληπτική Ιατρική στην ΠΦΥ (06.7.2020, 17:00-19:00), θα πραγματοποιηθούν εξ αποστασεως (αναλυτικές οδηγίες θα σας σταλούν άμεσα).

θα πρέπει μέσω της σελίδας του πανεπιστημίου:
https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos,

να δηλώσετε το :
Β 1. εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εξ αποστάσεως εξέταση

εάν ΔΕΝ επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εξ αποστάσεως εξέταση, παρακαλούμε να στείλετε στη γραμματεια του ΠΜΣ (acare@uth.gr) υπογεγραμμένη την ΥΔ Β 2.

https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos

Β. Δηλώσεις Φοιτητών

1.Ηλεκτρονική δήλωση για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις (Για την υποβολή της απαιτείται να έχετε κάνει μία φορά σύνδεση στο ΔΗΛΟΣ 365 στο https://delos365.grnet.gr/) -χρησιμοποιείτε το e-mail (και τους κωδικούς) του Πανεπιστημίου ( …@uth.gr)

2.Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης αδυναμίας συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχει δοθεί παράταση της κατάθεσης, στη γραμματεία του ΠΜΣ,  των τελικών Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ) προς έλεγχο για ανίχνευση λογοκλοπής,  έως 11.6.2020.

Εφόσον το αποτέλεσμα δεν ξεπερνάει το επιτρεπτό όριο κειμενοκλοπής (λογισμικό λογοκλοπής Turnitin), η έντυπη κατάθεση των ΜΔΕ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως  17.6.2020 (δε θα γίνονται δεκτές οι ΜΔΕ που κατατίθενται μετά το πέρας αυτού του διαστήματος).

Η υπεύθυνη Καθηγήτρια

Χρ.Χατζόγλου

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (12-14.3.2020)

Το μάθημα “Η Ψυχική υγεία στην ΠΦΥ “(12-14.3.2020) αναβάλλεται.
Πιθανή ημερομηνία μαθήματος 02.04.4.2020.

Μη πραγματοποίηση κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων

Τα μαθήματα : “Διαπολιτισμική φροντίδα”, “Κλινική φαρμακολογία” και “Επιδημιολογία” ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν, διότι δεν τα έχει δηλώσει ο απαιτούμενος αριθμός φοιτητών.

όσοι φοιτητές έχετε δηλώσει τα παραπάνω μαθήματα, θα πρέπει να
επιλέξετε κάποιο από τα υπόλοιπα τρία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
μαθήματα και να στείλετε εκ νέου αίτηση δήλωσης μαθημάτων, έως την Παρασκευή 28.02.2020.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ -ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ,  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ:  Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση τελών φοίτησης) και οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2019-2020,  θα πραγματοποιηθούν 05-15.02.2020

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση τελών φοίτησης),  θα πραγματοποιηθούν  05-15.02.2020.

ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του προδιδακτορικού κύκλου, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15.02.2020 (σειρά προτεραιότητας).

Σεμινάριο Βιβλιοθήκης φοιτητών 1ου εξαμήνου

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει σεμινάριο απόκτησης βασικών δεξιοτήτων χρήσης της βιβλιοθήκης για τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 05.12.2019 13:30-15:00 στη Βιβλιοθήκη (το κτίριο αριστερά από τη είσοδο του τμήματος Ιατρικής), Αίθουσα Η/Υ – 1ος όροφος
Να έχετε μαζί σας την ακαδημαϊκη σας ταυτότητα, όσοι δεν έχετε να φέρετε μαζί σας μια μικρή φωτογραφία.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Το μάθημα : Κοινοτική Ψυχιατρική, αύριο Παρασκευή 15.11.2019,  θα πραγματοποιηθεί 11:00-15:00.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΠΟΛΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΜΑΔΑ Β
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 11.30
ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ 12.30

 Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Ζήση Μαμούρη.
 Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή Ιωάννη Στεφανίδη.
 Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής Καθηγητή Αθανασίου Γιαννούκα
 Χαιρετισμός Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 Απονομή Αριστείων στους πρωτεύσαντες απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
 Απονομή Πτυχίων
1. «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ»
2. «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
3. «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ»
4. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ»
5. «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΟΡΘΟΥ»
6. «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του μαθήματος “Υποστήριξη ατόμων και κοινοτήτων σε περιόδους κρίσης”

Το μάθημα “Υποστήριξη ατόμων και κοινοτήτων σε περιόδους κρίσης” θα πραγματοποιηθεί 21-23.11.2019 (αντί για 28-30.11.2019).

 

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Οι παρουσιάσεις των Μ.Δ.Ε. θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 17.10.2019.

(Πιθανή ημερομηνία ορκωμοσίας η 06η.11.2019.)

 

Πρακτική άσκηση ακαδ. έτους 2019-2020

Οι αιτήσεις δηλώσεων  της  δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την πραγματοποίηση της πρακτικής  άσκησης  πραγματοποιούνται έως 15.10.2019 (βλ. μαθήματα).

Η Πρακτική Άσκηση θα είναι 40ώρες και όχι λιγότερο από 5 ημέρες.

Παράταση κατάθεσης ΜΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση στην κατάθεση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών  για έλεγχο ομοιότητας από άλλες πηγές έως 27.9.2019 (αποστολή με e-mail στη γραμματεία του ΠΜΣ).

Συνεντεύξεις  2ης περιόδου υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Οι συνεντεύξεις της 2ης περιόδου υποβολής θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18.9.2019 με ώρα έναρξης 10:00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ -ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ,  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ:   Οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του 1ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2019-2020,  θα πραγματοποιηθούν από 02 έως 10.9.2019.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων) και οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων,  θα πραγματοποιηθούν από 02 έως 10.9.2019.

ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του προδιδακτορικού κύκλου, θα πραγματοποιηθούν την  11η.9.2019 (σειρά προτεραιότητας).

Υποτροφίες-απαλλαγή διδάκτρων
Η υποβολή αιτήσεων για τις υποτροφίες-απαλλαγή διδάκτρων πραγματοποιούνται έως 05.10.2019 (βλ. σχ. ΦΕΚ).

Αιτήσεις ορκωμοσίας

Οι αιτήσεις για την ορκωμοσία της 18ης Ιουλίου 2019, πραγματοποιούνται έως 24.6.2019.

Συνεντεύξεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι συνεντεύξεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδ. έτος 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12.6.2019.

 

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Η υποβολή των ΜΔΕ προς έλεγχο ανίχνευσης λογοκλοπής θα πραγματοποιηθεί από 25.5 έως 05.6.2019 (στέλνετε την τελική μορφή της μεταπτυχιακής σας στο e-mail της γραμματείας του ΠΜΣ).

Όσοι φοιτητές θα παρουσιάσετε την Μεταπτυχιακή σας Διπλωματική Εργασία τον Ιούνιο, παρακαλούμε να το δηλώσετε με e-mail στη γραμματεία του ΠΜΣ, έως τη Δευτέρα 13.5.2019.

Oι παρουσιάσεις των ΜΔΕ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 11.6.2019.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί 18.7.2019.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΡΡΕΣ

Την Πέμπτη 09.5.2019 η αναχώρηση για το εργοστάσιο ΚΟΡΡΕΣ θα πραγματοποιηθεί στις 09:00. Όσοι φοιτητές έχετε επιλέξει το μάθημα : Εναλλακτικές Συμπληρωματικές Μέθοδοι Θεραπείας,   θα πρέπει να βρίσκεστε στην Πλατεία Αγ.Βησσαρίωνα (Πλατεία Λαού), μπροστά από το Δημοτικό Ωδείο (Ολύμπου 1), στις 08:45.

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής μαθήματος ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Λόγω εκλογών, το μάθημα ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, θα πραγματοποιηθεί 06-09.6.2019 (αντί για 30.5-01.6.2019 που είχε προγραμματιστεί).

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΦΥ

Την Παρασκευή 12.4.2019, ο κ.Παπαγιάννης θα πραγματοποιήσει τη διάλεξή του 12:00-14:00 (αντί για 18:00-20:00).

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής μαθήματος  Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το μάθημα : Η ψυχική υγεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα πραγματοποιηθεί 04-07.4.2019 (αντί για 14-16.3.2019 που είχε προγραμματιστεί).

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ,  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ:   Οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2018-2019,  θα πραγματοποιηθούν από 01-05.02.2019

Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων), θα πραγματοποιηθούν από 05 έως 15.02.2019.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων),  θα πραγματοποιηθούν από 10 έως  20.02.2019.

ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του προδιδακτορικού κύκλου, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15.02.2019 (σειρά προτεραιότητας).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Μ.Δ.Ε. – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

H περίοδος δυνατότητας υποβολής των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, προς έλεγχο ανίχνευσης λογοκλοπής είναι αυστηρή και διαρκεί  από 22.01.2019 έως 09.02.2019. Mετά το πέρας του χρόνου λήξης δε θα είναι δυνατόν να υποβάλετε τις εργασίες σας (e-mail αποστολής: acare@uth.gr). Οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ θα πραγματοποιηθούν 26.02.2019.

Η τελική εργασία (εκτυπωμένη και σε CD) θα πρέπει να σταλεί στη γραμματεία του ΠΜΣ έως 14.02.2019.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Οι εργασίες του μαθήματος θα πρέπει να αποσταλούν  στο e-mail της γραμματείας του ΠΜΣ, μέχρι 08.02.2019.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το μάθημα “Σεξουαλική και αναπαραγωγική ηλικία”, θα πραγματοποιηθεί 17-19.01.2019 (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Λόγω της κακοκαιρίας το μάθημα “ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ”,  ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί  (θα υπάρξει ανακοίνωση με τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του μαθήματος),  επίσης  δεν θα πραγματοποιηθεί η  εκδήλωση με την Φωτεινή Βελεσιώτου και το Μουσικό Σχολείο Λάρισας.

Ετήσια εορταστική εκδήλωση 

Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 στις 7μ.μ. στο κεντρικό αμφιθέατρο του Τμήματος Ιατρικής «Ιπποκράτης» στο Μεζούρλο, η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» και το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρισας,  οργανώνουν εκδήλωση σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

Συζήτηση όλων με θέμα: «Όταν η Ιατρική συναντά τη μουσική»

·         Συντονίζουν  οι  Καθηγητές  Πνευμονολογίας  κ. ΚΙ Γουργουλιάνης, κα Ζωή Δανιήλ και ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου.

·         Μουσικό Πρόγραμμα με την Big Band  του Μουσικού Σχολείου Λάρισας.  Λειτουργεί από το έτος 2004 υπό την διεύθυνση του καθηγητή Νίκου Βασιλάκη  με σκοπό τη διδασκαλία και την εφαρμογή στην πράξη  της πολυφωνίας και αρμονίας από ένα σύνολο μουσικών οργάνων, τη σύμπραξη  των μαθητών διαφόρων ηλικιών ως μια ομάδα, την ερμηνεία  την εκτέλεση και τον αυτοσχεδιασμό στη μουσική. Η Big Band θα ερμηνεύσει  ρεπερτόριο ελλήνων και ξένων συνθετών από την έντεχνη,  τζαζ, ποπ  και σύγχρονη μουσική σκηνή γεμάτο χρώματα και συγκινήσεις.

·         Μουσικό Πρόγραμμα με την Φωτεινή Βελεσιώτου με την συμμετοχή των Σωτήρη Μπαλλά (τραγούδι-κιθάρα), και Γιώργο Καραμφίλλη (Μπουζούκι), και Θοδωρή Ρεπανά (Σαξόφωνο)

 

Η Φωτεινή Βελεσιώτου, είναι ερμηνεύτρια που εργάστηκε για πολλές δεκαετίες ως δασκάλα Δημοτικών Σχολείων.

Ο Σωτήρης Μπαλλάς γεννήθηκε στα Τρίκαλα και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη Δασολογία.

Ο Γιώργος Καραμφίλλης είναι εκπαιδευτικός στο Μουσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο Θοδωρής Ρεπανάς είναι φοιτητής Ιατρικής.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 29.10.2018

Όσοι φοιτητες ορκιστούν την Δευτέρα 29.10.2018, παρακαλούμε να βρίσκονται στη γραμματεία του ΠΜΣ 10:30-11:00, για τα διαδικαστικά (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα : ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ).

 

Αλλαγή χώρου διεξαγωγής του μαθήματος ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Το μάθημα ΒΙΟΣΤΑΤΙΤΙΚΗ την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20.10.2018, θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κτίριο της Ιατρικής, Βιόπολις στην αίθ. 2, 3ος όροφος (και ΟΧΙ στο κτίριο Κατσίγρα).
Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Κατσίγρα.

OΡΚΩΜΟΣΙΑ _29.10.2018

Η ορκωμοσία των αποφοίτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29.10.2018. Όσοι φοιτητές ορκιστείτε θα πρέπει να προσκομίσετε  στη γραμματεία του ΠΜΣ, την Αίτηση ορκωμοσίας έως την 19.10.2018

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΔΕ

Οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών  Εργασιών θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10.10.2018.

Την ημέρα των παρουσιάσεων θα πρέπει να προσκομίσετε στη Βιβλιοθήκη της Σχολής,  ένα ΕΝΤΥΠΟ αντίτυπο της εργασία σας και ένα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ (CD) ΣΕ ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΗ ΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΑΡΤΙΝΗ όπου θα περιέχει σε ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο (μορφής pdf ή word) την εργασία σας

Έλεγχος ανίχνευσης λογοκλοπής   Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 

Όσοι φοιτητές παρουσιάσετε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τον Οκτώβριο 2018, να την αποστείλετε από 14 έως 25 Σεπτεμβρίου 2018, στη γραμματεία του ΠΜΣ, για να ελεγχθεί από το πρόγραμμα ανίχνευσης λογοκλοπής.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  –  ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ,

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

3o ΕΞΑΜΗΝΟ: Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων)  και οι δηλώσεις των κατ’επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων,  θα πραγματοποιηθούν από 10 έως 14.9.2018.

ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του προδιδακτορικού κύκλου, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 14.9. 2018  (σειρά προτεραιότητας).

Hμερομηνία παρουσιάσεων ΜΔΕ

Οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 14.6.2018.

Όσοι φοιτητές παρουσιάσουν τη Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική Εργασία, θα πρέπει να την προσκομίσουν στη γραμματεία του ΠΜΣ, έως την Παρασκευή 08.6.2018 (1 αντίγραφο σε έντυπη μορφή και 1 cd).

Εργασία μαθήματος :Επείγουσα φροντίδα

Την εργασία (έντυπη και cd) του μαθήματος: Επείγουσα Φροντίδα, μπορείτε να την προσκομίσετε στη γραμματεία του ΠΜΣ, την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  ΜΔΕ

Όσοι φοιτητές παρουσιάσουν την Διπλωματική Εργασία τον Ιούνιο του 2018, να ενημερώσουν με e-mail, τη γραμματεία του ΠΜΣ, ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16.5.2018,    ώστε να τους δοθεί κωδικός για την πλατφόρμα ελέγχου ομοιότητας (turnitin).

Η Υπεύθυνη Καθηγήτρια των ΜΔΕ
Χρυσή Χατζόγλου

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ -ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ,  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων) και οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2017-2018,  θα πραγματοποιηθούν από 05 έως 15.02.2018.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων),  θα πραγματοποιηθούν από 10 έως  20.02.2018.

ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ_Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του προδιδακτορικού κύκλου, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15.02.2017 (σειρά προτεραιότητας).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Μ.Δ.Ε.

Οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών του ΠΜΣ, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 12.10.2017.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εξέταση του μαθήματος ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 29.9.2017,  14:15 (αίθ. 4).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Οι συνεντεύξεις των υποψήφιων φοιτητών της συμπληρωματικής προκήρυξης του ακαδ. έτους 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 19.9.2017.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  –  ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

1ο  ΕΞΑΜΗΝΟ: Οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του 1oυ  εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2017-2018,  θα πραγματοποιηθούν από 01 έως 07.9.2017.

3o ΕΞΑΜΗΝΟ: Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων)  και οι δηλώσεις των κατ’επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων,  θα πραγματοποιηθούν από 07 έως 14.9.2017.

ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του προδιδακτορικού κύκλου, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 14.09. 2017  (σειρά προτεραιότητας).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η γραμματεία του ΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή από 27.7 έως 23.8.2017.

 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ,
λόγω του ότι δεν υπάρχει κλιματισμός στο κτίριο Κατσίγρα,
θα πραγματοποιηθεί στο ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ιατρικής, Πανεπιστημίου  3, Βιόπολις, στο   αμφιθέατρο 2 (2ος όρ.)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ   Μ.Δ.Ε.

Οι παρουσιάσεις των Μ.Δ.Ε. θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 13.6.2017.

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να υποβάλλεται την Μ.Δ.Ε. στην πλατφόρμα (turnitin) για έλεγχο ομοιότητας  από 20 έως 30.5.2017.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ -ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ,  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων) και οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του 2ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2016-2017,  θα πραγματοποιηθούν από 07 έως 15.02.2017.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων),  θα πραγματοποιηθούν από 10 έως  20.02.2017.

ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ_Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του προδιδακτορικού κύκλου, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15.02.2017 (σειρά προτεραιότητας).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 07.3.2017.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2016
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΜΣ,για τον τρόπο παραλαβής των βεβαιώσεων καταβολής διδάκτρων για το οικονομικό έτος 2016.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΔΕ

Η τελική ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης Δήλωσης θέματος και Ερευνητικού Πρωτοκόλλου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργσαίς, είναι η 28η.02.2017.

ΑΝΑΒΟΛΗ του ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, το μάθημα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ, αναβάλλεται (13-14.01.2017). Θα σας ανακοινωθεί άμεσα η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του μαθήματος.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ”

Το μάθημα “Σεξουαλική και αναπαραγωγική ηλικία” αναβάλλεται (δεν θα πραγματοποιηθεί 12-13.01.2017, όπως είχε προγραμματιστεί).

To μάθημα θα πραγματοποιηθεί 20-21.01.2017. Έναρξη μαθήματος: Παρασκευή 20.01.2017, 09:00 (το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί άμεσα).

Παρουσίαση μαθήματος “Βιβλιογραφική εργασία”

Οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος “ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ” , θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 03.12.2016, 16:00-20:00.

 

Βιβλία μαθήματος: “ΒΙΟΗΘΙΚΗ”

Μπορείτε να παραλαμβάνετε  τα βιβλία του μαθήματος ΒΙΟΗΘΙΚΗ , από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

 

AΛΛΑΓΗ  HMΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  “ΒΙΟΗΘΙΚΗ”

Το μάθημα “ΒΙΟΗΘΙΚΗ” θα πραγματοποιηθεί  25-27.11.2016  (αντί για 01-04.12.2016 που είχε προγραμματιστεί αρχικά).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην καθιερωμένη εκδήλωση, για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Πέμπτη  13 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 20:00, στο Μικρό Αμφιθέατρο 2 (2ος όροφος, Νέο Κτίριο Ιατρικής, Βιόπολις), που θα περιλαμβάνει :

  • Χαιρετισμό του Επιστημονικού Υπευθύνου του ΠΜΣ, κ. ΚΙ Γουργουλιάνη Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  • Χαιρετισμό και παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ, από την  κα Ευαγγελία Κοτρώτσιου Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
  • Χαιρετισμό του εκπροσώπου των φοιτητών του 2ου έτους σπουδών, κ. Χρήστου Τσιρώνη.
  • Ομιλία του κ. Μιχαήλ-Θεολόγου Χλέτσου, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα : «Δικαιοσύνη και Ισότητα στο ελληνικό σύστημα υγείας την περίοδο της οικονομικής κρίσης».

Σχολιασμός από τον κ. Μιχάλη Ζουμπουλάκη  Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του

Π.Μ.Σ. Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Καθ. ΚΙ Γουργουλιάνης

 

 

AΛΛΑΓΗ  HMΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  “ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ”

Το μάθημα “ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ” θα πραγματοποιηθεί  18-20.11.2016  (αντί για 03-06.11.2016 που είχε προγραμματιστεί αρχικά).

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Οι συνεντεύξεις της συμπληρωματικής προκήρυξης του ακαδ. έτους 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20.9.2016, ώρα 10:30.

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η εξέταση του μαθήματος “ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ”, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09.9.2016,  και ώρα έναρξης 09:30 (Φαρμακολογία, Πτέρυγα Ι, 4ος όροφος).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  –  ΔΗΛΩΣΕΙΣ   ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι δηλώσεις των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του α’ εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2016-2017,  θα πραγματοποιηθούν από 01 έως 09.9.2016.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ : Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων)  και οι δηλώσεις των κατ’επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων,  θα πραγματοποιηθούν από 07 έως 16.9.2016.

ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ_Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του προδιδακτορικού κύκλου, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 16.09. 2016  (σειρά προτεραιότητας).

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 19.7.2016

Παρακαλούμε όσοι ορκιστείτε την Τρίτη 19.7.2016, να στείλετε ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ την αίτηση ορκωμοσίας στη γραμματεία του ΠΜΣ.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΜΣ,για τον τρόπο παραλαβής των βεβαιώσεων καταβολής διδάκτρων για το οικονομικό έτος 2015.

 

AΛΛΑΓΗ  HMΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  “ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ”

Το μάθημα “Σεμιναριακές διαλέξεις”  θα πραγματοποιηθεί  16- 18.6.2016  ( αντί για 09-11.6.2016 που είχε προγραμματιστεί αρχικά).

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

2o ΕΞΑΜΗΝΟ_ Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής-κατάθεση διδάκτρων) και οι δηλώσεις των μαθημάτων για το 2ο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν από 10 έως 22.02.2016.

3o’ ΕΞΑΜΗΝΟ_ Οι εγγραφές (αίτηση εγγραφής – κατάθεση διδάκτρων)  για το 3ο εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν από 10 έως 22.02.2016.

ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ_Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του προδιδακτορικού κύκλου, θα πραγματοποηθούν την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016  (σειρά προτεραιότητας).

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Μ.Δ.Ε

Οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 16.02.2016, ώρα έναρξης 10:00.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (1ο εξάμηνο)

Η εξέταση του μαθήματος ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10.01.2016,  14:00-17:00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ  3  (3ος όροφος).

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Τις εργασίες του μαθήματος: “Ταξιδιωτική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας” (15 διαφάνειες το ελάχιστο) , θα τις αποστέλλετε με e-mail (acare@uth.gr)  στη γραμματεία του ΠΜΣ, πριν από τις γραπτές εξετάσεις.

 

ΑΛΛΑΓΗ  HMΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  “ΟΙΚΟΝΟ.ΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”

Λόγω σοβαρού κωλύματος της κας Γείτονα, το μάθημα “Οικονομία της υγείας”  θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 30.01.2016  ( αντί για 17-19.12.2015 που είχε προγραμματιστεί αρχικά).

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το μάθημα ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, θα πραγματοποιηθεί 11-12.12.2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ, θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 06.12.2015 (αντί για 29.11.2015, που είχε προγραμματιστεί αρχικά).

Τα βιβλία των μαθημάτων: “ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ” και “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ”, μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Το σεμινάριο στην βιβλιοθήκη θα πραγματοποιηθεί 27.11.2015, 13:00 – 15:00 (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ).

Για την έκδοση της κάρτας βιβλιοθήκης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και μια μικρή φωτογραφία.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το μάθημα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ, την Κυριακή 01.11.2015, θα πραγματοποιηθεί από 10:00 έως 14:00, στην αίθουσα 4 (3ος όροφος, Νέο Κτίριο Ιατρικής, Βιόπολις)

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε μαθήματος θα το βρίσκετε στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιλέγοντας το μάθημα μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα κάνοντας κλικ, όπως σας υποδεικνύεται.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Μ.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06.10.2015. Έχουν ειδοποιηθεί οι φοιτητές να παραδώσουν τις εργασίες τους στην τελική μορφή.

Η τελική παρουσίαση θα αποτελείται από 10 – 20 διαφάνειες και η διάρκειά της θα είναι 15 λεπτά (10 λεπτά η παρουσίαση και 5 λεπτά η συζήτηση).

 

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  “ΒΙΟΗΘΙΚΗ”

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΒΙΟΗΘΙΚΗ, θα πραγματοποιηθούν 09:00-11:00 (10.9.2015),  αντί για 10:00-12:00 που είχαν προγραμματιστεί αρχικά.

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Οι βεβαιώσεις καταβολής διδάκτρων για το οικονομικό έτος 2014, είναι έτοιμες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΜΣ,για τον τρόπο παραλαβής τους.

 

 

 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οδηγίες  για την εργασία της Πρακτικής Ασκησης θα βρείτε στο εκπαιδευτικό υλικό.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε μαθήματος θα το βρίσκετε στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιλέγοντας το μάθημα μπορείτε να διαβάσετε μια μικρή περιγραφή του μαθήματος, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το διαβάσετε στη συνέχεια, κάνοντας κλικ, όπως σας υποδεικνύεται.